Search
Close this search box.

Văn Hóa EVOL

We are EVOL – We are LOVE

Tinh Thần

EVOL (đọc là “e-vôn”) là viết tắt từ Evolution, nghĩa là sự thay đổi, phát triển dần dần theo thời gian. EVOL cũng là cách chơi chữ (viết ngược) của từ LOVE – yêu thương – một phần quan trọng trong văn hóa của chúng tôi. Chúng tôi là EVOL – yêu thương chuyển ngược vào bên trong thành nỗ lực hành động – vì sự nghiệp, vì gia đình, vì hàng trăm nghìn khách hàng đã đồng hành cùng chúng tôi hơn 15 năm nay.

Mơ ước bằng hành động

Chúng tôi hiểu rõ rằng mơ ước chỉ thành sự thật khi đi cùng với hành động. Bản thân EVOL cũng có những khát vọng lớn. Đó là lí do tại sao EVOL luôn cố gắng học hỏi liên tục, đặt ra những chuẩn mực cao hơn và nỗ lực để tốt hơn mỗi ngày.

Sáng tạo để khác biệt

Trong thời đại của công nghệ và sự thay đổi, làm tốt thôi là không đủ. Đối với EVOL, thành công cần có sự dũng cảm sáng tạo, đột phá để có thể tạo ra nhiều giá trị lớn hơn. Sau hơn 15 năm, EVOL nhận ra rằng để tồn tại và phát triển, ai cũng phải thay đổi.

Tinh thần khởi nghiệp

Hơn 15 năm, EVOL luôn hướng tinh thần nhiệt huyết, năng lượng và chủ động như một startup. Khi thế giới thay đổi quá nhanh, thích nghi thôi là chưa đủ. EVOL hiểu rằng phải chủ động đón đầu và dẫn dắt xu hướng trong thế kỷ 21 đầy biến động.

Công Ty Là Gia Đình Thứ Hai

Cong ty EVOL

EVOL là một công ty gia đình.

Gia đình theo nghĩa: dù chúng tôi không phải ruột rà, thân thích, nhưng chúng tôi coi EVOL là gia đình thứ hai của mình. Công việc chỉ là cái cớ để chúng tôi được gặp nhau, sát cánh bên nhau và cùng nhau tạo nên sự khác biệt. Có câu nói rằng: “Máu mủ không tạo nên gia đình. Chính lòng bao dung và trung thành tạo nên gia đình”

Sự bao dung giúp chúng tôi trân trọng điểm khác biệt, thẳng thắn để giúp nhau tiến bộ và trao cho mọi người cơ hội để thay đổi.

Bên cạnh đó, lòng trung thành này tạo nên một tổ chức không bè phái, không đấu đá, không tranh giành quyền lợi, hay chức vụ, mọi người cùng chia sẻ khó khăn và cùng tận hưởng thành quả.

Nếu không có văn hóa gia đình, mỗi thành viên EVOL sẽ không thể ước mơ bằng hành động, không thể làm việc hiệu quả theo mô hình không có sếp – nhân viên, không thể sáng tạo để tạo nên sự khác biệt và càng không được là chính mình. Bởi vì thế, văn hóa gia đình là nền tảng quan trọng để EVOL vừa có thể vừa phát triển vững mạnh (Evolution), tạo nên nhiều kết quả trong công việc, nhưng vẫn vừa giữ được cái tình trong cuộc sống với nhau (Love).